Kalium

Kemiallinen merkki: K
Järjestysluku: 19
Kategoria: alkalimetallit
Ryhmä: 1
Jakso: 4
Lohko: s
Moolimassa: 39,0983 g/mol
Elektronia kuorilla: 2, 8, 8, 1
CAS-numero: 7440-09-7
Olomuoto: kiinteä
Tiheys: 0,89 kg/l (lähellä huoneenlämpöä)
Sulamispiste: 336,53 K (63,38 °C, 146,08 °F)
Kiehumispiste: 1032 K (759 °C, 1398 °F)
Kiderakenne: cubic body centered
Hapetusluvut: 1
Elektronegatiivisuus: 0,82 (Pauling-asteikko)
Nimen alkuperä (potassium): potash
Nimen tarkoitus: potassium was first isolated from potash
Nimen alkuperä (kalium): al-qaly
Nimen tarkoitus: the calcined ashes, referring to the original source of alkaline substance
Faktoja:
- the second lightest elemental metal after lithium
- floats on water
- can be cut with a knife
- like other alkali metals it reacts violently with water, forming hydrogen gas