Niobium

Kemiallinen merkki: Nb
Järjestysluku: 41
Kategoria: siirtymämetallit
Ryhmä: 5
Jakso: 5
Lohko: d
Moolimassa: 92,90638 g/mol
Elektronia kuorilla: 2, 8, 18, 12, 1
CAS-numero: 7440-03-1
Olomuoto: kiinteä
Tiheys: 8,57 kg/l (lähellä huoneenlämpöä)
Sulamispiste: 2750 K (2477 °C, 4491 °F)
Kiehumispiste: 5017 K (4744 °C, 8571 °F)
Kiderakenne: cubic body centered
Hapetusluvut: 5, 4, 3, 2
Elektronegatiivisuus: 1,6 (Pauling-asteikko)
Nimen alkuperä: Niobe
Nimen tarkoitus: the goddess of tears in Greek mythology
Faktoja:
- begins to oxidize in air at 200 C
- a few commercial producers still like to refer to it as columbium
- is a shiny, white, soft, and ductile metal, and takes on a bluish tinge when exposed to air at room temperatures for a long time