Meitnerium

Kemiallinen merkki: Mt
Järjestysluku: 109
Kategoria: siirtymämetallit
Ryhmä: 9
Jakso: 7
Lohko: d
Moolimassa: [276] g/mol
Elektronia kuorilla: 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
CAS-numero: 54038-01-6
Olomuoto: oletettavasti kiinteä
Tiheys: around 30 kg/l (presumed)
Sulamispiste: around 2600-2900 C (presumed)
Kiehumispiste: unknown
Kiderakenne: unknown
Hapetusluvut: 3, 4, 6 (expected)
Elektronegatiivisuus: unknown
Nimen alkuperä: Lise Meitner
Nimen tarkoitus: in honor of an Austrian physicist
Faktoja:
- is a synthetic element
- its most stable isotope, Mt-278, has a predicted half-life of a half-hour
- was first synthesized on August 29, 1982 by a German research team at the Institute for Heavy Ion Research