Litium

Kemiallinen merkki: Li
Järjestysluku: 3
Kategoria: alkalimetallit
Ryhmä: 1
Jakso: 2
Lohko: s
Moolimassa: 6,941 g/mol
Elektronia kuorilla: 2, 1
CAS-numero: 7439-93-2
Olomuoto: kiinteä
Tiheys: 0,534 kg/l (lähellä huoneenlämpöä)
Sulamispiste: 453,69 K (180,54 °C, 356,97 °F)
Kiehumispiste: 1615 K (1342 °C, 2448 °F)
Kiderakenne: body centered cubic
Hapetusluvut: 1
Elektronegatiivisuus: 0,98 (Pauling-asteikko)
Nimen alkuperä: lithos
Nimen tarkoitus: stone, as it was discovered in petalite stone (lithium aluminium silicate)
Faktoja:
- lithium salts give a bright red color in flame when burned
- floats on water
- can be cut with a knife
- is flammable and potentially explosive when exposed to air and especially water