Vety

Kemiallinen merkki: H
Järjestysluku: 1
Kategoria: epämetallit
Ryhmä: 1
Jakso: 1
Lohko: s
Moolimassa: 1,00794 g/mol
Elektronia kuorilla: 1
CAS-numero: 1333-74-0
Olomuoto: kaasu
Tiheys: 0,08988 g/l (in (0 °C, 101,325 kPa)
Sulamispiste: 14,01 K (-259,14 °C, -434,45 °F)
Kiehumispiste: 20,28 K (-252,87 °C, -423,17 °F)
Kiderakenne: hexagonal
Hapetusluvut: 1, -1
Elektronegatiivisuus: 2,20 (Pauling-asteikko)
Nimen alkuperä: hydrogenes
Nimen tarkoitus: water creator as water is produced when hydrogen is burned
Faktoja:
- approximately 75% of the universe's elemental mass constitutes of hydrogen
- the lightest element of all
- hydrogen gas is highly flammable and burns at concentrations of 4% or above