Barium

Kemiallinen merkki: Ba
Järjestysluku: 56
Kategoria: maa-alkalimetallit
Ryhmä: 2
Jakso: 6
Lohko: s
Moolimassa: 137,327 g/mol
Elektronia kuorilla: 2, 8, 18, 18, 8, 2
CAS-numero: 7440-39-3
Olomuoto: kiinteä
Tiheys: 3,51 kg/l (lähellä huoneenlämpöä)
Sulamispiste: 1000 K (727 °C, 1341 °F)
Kiehumispiste: 2170 K (1897 °C, 3447 °F)
Kiderakenne: face centered cubic
Hapetusluvut: 2
Elektronegatiivisuus: 0,89 (Pauling-asteikko)
Nimen alkuperä: bary
Nimen tarkoitus: heavy
Faktoja:
- is never found in nature in its pure form due to its reactivity with air
- all water or acid soluble barium compounds are extremely poisonous
- oxidation occurs very easily and, to remain pure barium should be kept under a petroleum- based fluid (such as kerosene) or other suitable oxygen-free liquids that exclude air